+46 (0) 371-178 25, +46 (0) 8-667 55 05 all@axami.se

Ett reportage om Axami Systems AB

Tre till fyra dagar i veckan rullar bilarna på landets vägarpå väg till en av Axami Systems kunder.
För även om kunderna är många är det viktigaste för underhållssystemsföretaget Axami att finnas tillgängliga för kunden.

– Det är inte så märkvärdigt- vi vill vara en del av personalen. Det fungerar inte att tala fint och högtravande – det viktigaste är att vi förstår varandra, säger Bernt Karlsson.

– Vi är nära kunden, jag är med kunderna i deras vardag när jag utbildar, fyller Peter Karlsson i.

Företaget Axami grundades i slutet av 80-talet. Det var då när persondatorerna precis hade gjort sitt intåg och de stora företagen började kräva att leverantörerna levde upp till kraven i ISO 9000 och leverantörerna i sin tur började efterfråga underhållssystem. Ett system som kunde hjälpa till att visa på de förbättringar verksamheten gjorde och där fel som uppstod kunde spåras.

Vi frågar hur de tycker att kundernas behov av vad underhållssystemet ska innehålla förändrats genom åren.

– De kunder som kan lite om datorer har det aldrig varit några problem med. Däremot reparatörer och de som ska köra systemet har genomgått en stor förvandling. Förr hade de bara med sig sina verktyg, nu har de flesta en mobil, säger Bernt.

– Med vår nya teknik får vi personalen med oss. Till och med de som vare sig vill eller tycker att de kan får vi nu med oss eftersom det är så enkelt att avrapportera. Det är en jättestor förändring som vi sett ske, förklarar Peter och häller upp kaffe medan han förklarar på vilket sätt systemet blivit enklare att använda.

– Vi har skalat ner det till att bara innehålla precis det som behövs. Vi har inte matat in onödig data.

Han får medhåll.

– Det är precis som du säger, enkelheten. Nu använder även de som tidigare inte ville systemet. De kan lätt skriva in eller till och med prata in den data de ska avrapportera -och de gör det gärna.

Bernt fortsätter att berätta hur det var långt in på 2000-talet.

– Man ville ha ordning och reda på sina maskiner. Problemet var bara att det vi gjorde åt företagen inte gick vidare till reparatörerna. Bara om de fick ett papper som berättade var de skulle smörja och så vidare. Men reparatörerna kunde inte gå in via dator i underhållssystemet.

Idag fungerar det helt annorlunda – både från Axamis och kundernas sida.

– Idag åker vi ut och går med en ny kund en halv dag på företaget. Då dokumenterar vi ner vilka maskiner de har, fotograferar och sedan gör vi grovjobbet. En vecka senare kan de logga in och köra. De ska inte behöva mata in att detta är maskin 101 och detta är 102 och allt vad de heter. Det viktiga för dem är bara att komma igång med rutinerna, säger Peter och Bernt tillägger:

– För dem skulle det kunna ta ett helt år att sitta och kämpa med det där. För oss tar det ett par dagar och sedan är de igång.

QR-koder används flitigt av systemet.

– De bara skannar när de kommer fram till maskinen och vips kommer maskinen upp. Då ser de direkt vad som hänt med maskinen utan att behöva trycka på en enda knapp. Det är så enkla tekniker, säger Bernt.

Finns det någon konkurrent – något som skulle kunna ersätta underhållssystemen?

– Nya maskiner som köps in talar själva om vad de behöver, smörjning och så vidare – men det övergripande, helheten står underhållssystemet för.

– Hur snabbt tekniken än springer kommer det alltid att behövas styrning och ledning, tillägger Peter.

Nej, underhållssystemen springer tekniken inte ifrån.

– Underhållssystemet ligger i hela företaget ovanför alla maskiner. De nya maskinerna kan koppla upp sig  till underhållssystemet och via det tala om vad de behöver. Men det kommer alltid att finnas maskiner som inte själva talar om vad de har för behov utan sköts manuellt.

En mycket viktig bit är felhanteringen.

– Om det stannar en maskin måste den igång igen fort som ögat. Inom sågverksindustrin räknar man med att det kan kosta hundra tusen kronor i timmen när det blir driftstopp. Det blir enormt kostsamt att bara stå still fem minuter, diskuterar Bernt med Peter.

– Ja, det senaste jag hörde var tusen kronor i minuten när en linje står. Det måste åtgärdas så snart som möjligt. I vårt system ska man också kunna se att det här felet är återkommande så att man kan gå in och lägga till ett förebyggande underhåll på ett visst ställe. Därför är det så viktigt att lätt kunna dokumentera det som händer.

– Många gånger när man gör det avhjälpande underhållet är man flera. Ena gången är det en reparatör och nästa gång en annan. Utan ett system blir det till att börja om och felsöka varje gång. Med vårt system kan man snabbt se historiken och se hur felet kan avhjälpas, säger Peter.

På vilket sätt samarbetar ni med kunderna för att anpassa systemet efter deras behov?

– Väldigt intimt. Det är en av våra grundpelare, säger Bernt och fortsätter:

– Ofta är det där de använder systemet som mest. Det är där vi går in och specialanpassar efter kundens unika behov. Det finns inget bestämt sätt som alla vill göra på. Det får inte vara jobbigt. Det handlar om de dagliga rutinerna. Allt ska kunna lösas med max två tryck.

– Varje företag är unikt. Varje företag kräver sin anpassning. Vi hör vad de behöver och kommer med ett förslag på hur det ska få det så. Ibland kan det vara så enkelt att vi kallat något arkivera men på företaget kallar man samma sak avsluta. Det kan vara en så enkel sak som att vi ändrar i terminologin, menar Peter.

Skulle ni säga att det är fler eller färre som anser sig behöva underhållsystem idag?

Svaret kommer blixtsnabbt. De avlöser varandra. Bernt börjar.

– Fler. Det är en framtidsbransch. Det handlar om att vi ska hålla det vi har i god kondition och komma från slit och släng samhället.

– Och att det ska bli ett flöde i arbetet. Ute på företagen är det många reparatörer som springer omkring och är stressade. Får man in det i ett arbetsordersystem blir det ett flöde på arbete. Då tar man de arbeten som ligger där. Prioriterade maskiner går först.

– Man kan prioritera vad som är viktigast. Det kan vara tusentals saker som ska göras på ett företag. De prioriteringarna behöver göras varje dag. Att man gör rätt grejer.

Det finns ett alldeles speciellt tillfälle som man skulle kunna kalla Axamis födelsedag.

– Jag är en av de äldre i branschen. Jag är egentligen maskintekniker från början men denna resa började 1974. Jag fick gå en datorkurs på Canon. Jag var inte datautbildad överhuvudtaget men kände hur kul det var. Jag fick låna hem datorn från kursen. Kursen var slut vid fem och jag var hemma vid tio. Jag öppnade datorn direkt när jag kom hem och satt hela natten.

På två veckor hade han lagt upp ett program och installerat för det företag han arbetade på i Anderstorp.

– Vi fick helt nya rutiner. Det satt två eller tre gubbar och räknade på räknestickor. När jag kom med datorn kunde vi bara slå in måtten och så fick vi svaret. Sedan gav det ena det andra.

Och det hjälper inte hur roligt han än tyckte det var när han började.

– Det är ännu roligare idag. Innan fick man sälja det man trodde på. Nu vet man att det fungerar.

Peter är av samma åsikt.

– Jag började på Axami med utbildning redan 2004. Mötet med kunden där man lyssnar och försöker hjälpa kunden i sin vardag har alltid varit det som har tilltalat mig. Det är jätteroligt.

Vad ser ni för utveckling framåt?

– Vi håller på att utveckla ännu enklare funktioner. Vi vill ha med varenda kotte, säger Peter.

– Enkelheten. Underhåll är så generellt – det går igen överallt. Det är ett sätt att leva. Att ta vara på det man har. Personlig service är viktigt för oss. Och vi har en egen utveckling – vi köper inte in något utifrån utan kompetensen sitter hos oss, berättar Bernt och avslutar:

– Nu handlar det om hur vi ska få ihop allting så att det blir tillräckligt enkelt även för dem som har mindre datavana. Det hjälper inte att ha bra grejer om du inte har nöjda kunder.

Fakta

Namn: Axami Systems AB

Ålder: 30 plus

Plats: Huvudkontoret ligger i Halmstad men kunderna finns i hela Sverige.

Anställda: Förutom intervjuade grundaren tillika vdn Bernt Karlsson och sonen, utbildaren och systemansvarige Peter Karlsson tre heltidsanställda och många konsulter. Det är en mindre organisation med ett kraftfullt datasystem som klarar av att göra arbetet för flera hundra.

Motto:
Underhållsexperten på alerten

Författare: Handheld