+46 (0) 371-178 25, +46 (0) 8-667 55 05 all@axami.se

FUNKTIONER

Axami service och underhållssystem ger dig full kontroll på dina jobb – på plats, direkt från mobilen!

För daglig användning

Exempel på funktioner du kan lägga på dagliga användare, te x reparatörer och felanmälare.

In & utloggning

Med Axami’s in & utloggning får du en enkel kontroll över vad du gjort på dina maskiner. Du loggar in på den arbetsorder du jobbar på och kan få exakt tid du har jobbat. Ända in på minutnivå. Detta gör att man får en tidredovisning på hur lång tid ett jobb kan ha tagit. Detta görs enkelt från både dator eller mobil.

Felanmälan

”Oj, nu har givaren gått sönder på min maskin. Vad gör jag? Jag pratar med mina gubbar och ingenting händer.”

Med Axami gör du enkelt en felanmälan, vilket gör att det kommer in i ett system. Operatörerna och reparatörerna kan således se dina felanmälningar. Det blir dokumenterat och blir av högre viktighetsgrad, vilket gör att felanmälan kommer bli gjord.

När felanmälan är gjord kan du enkelt göra detta till en arbetsorder.

Händelser

”Nu börjar jag min arbetsdag och det kan vara intressant att se vad personalen innan mig gjort.”

I utskriften ”Händelser” får du en lista som radar upp exakt det som gjorts i tidsordning. Både från ”Att göra”, ”Historik” och ”Felanmälan”. Detta gör det enkelt att se vad som hänt de senaste timmarna.

Mätarställning

Istället för att ha kontinuerligt vecko eller månadsunderhåll, så kan du ha underhåll baserat på hur länge maskinerna har kört. Till exempel, var 500ade drifttimme skall den servas. Detta gör att maskiner som körs intensivt och sedan står stilla verkligen servas under endast de drifttimmar de har kört. Mätarställningen redovisas sedan enkelt via mobilen, på datorn eller automatiskt via automatöverläsningar.

Betjänar och betjänas av

Skapa en enkel bild av hur maskinen betjänar och betjänas av. Se enkelt vad maskinen betjänar. Till exempel en elcentral som betjänar ett visst antal maskiner. Du kan på så vis få en helhetsbild och hierarki på dina maskiner.

Beläggning

Skapa kontroll över dina jobb och se hur mycket beläggning du har varje vecka på personalen. Är till exempel Kalle sjuk så kan man enkelt ändra det till Oskar.

QR-koder

Scanna Qr-koder för att snabbt få in rätt info i systemet. På så sätt blir det väldigt enkelt att få information om rätt maskin.

Reservdelar

När man har många reservdelar på hyllan så är det lätt att glömma bort vart de passar, till vilken maskin de tillhör eller om de ens behövs. Om de kopplas via maskinstruturen så håller man lätt koll på vilken reservdel som kan användas till respektive maskin.

Exempelvis om en reservdel saknas, så kan man se att den kanske sitter på en annan maskin. På så vis kan man i värsta fall använda den reservdelen.

Reservdelshantering

”Oj, hade jag inte kvar den där reservdelen?”

Med Axami’s reservdelshantering får du enkelt kontroll på dina reservdelar. Du ser lagerstatus, lagerplats, inköpspris och vem det är köpt av. Du kan därför optimera ditt reservdelsförråd och slippa ha massa onödiga reservdelar.

Ronder

Med Axami’s ronder gör du enkelt en rond med kontrollpunkter på flera olika maskiner, vilket gör att du snabbt kan gå igenom olika rutiner. Ett exempel kan vara brandlarmsrond, där man kan kolla så brandlarmet fungerar om någonting skulle hända.

Påminnelser

Skicka iväg påminnelser på jobb innan det skall göras. Du kan skicka ut påminnelser till den som skall utföra jobbet och kan sändas via SMS eller mail.
Du väljer själv hur många dagar före eller efter som påminnelsen skall skickas ut utifrån tidpunkt för uppdraget. Med detta blir mer jobb utförda och systemet blir mer levande att arbeta i.

Orsak

Med Axami är det enkelt att härleda vad olika orsaker till stopp i maskinparken kan bero på. Detta görs genom effektiv uppföljning av stopptiderna och man kan se mönster hur ofta de stannar.

Hybridsystem

Vi arbetar effektivt med hybridsystem.

Detta innebär att ni kan välja att arbeta från molnet eller lokalt, vilket gör att sårbarheten minskar och ert underhåll ligger säkert bakom Axami.

Bildhantering

En bild säger mer än 1000 ord.

Ta kort på det du ser. Problem och förbättringar. Detta ger exempelvis ett bra underlag för att tas upp på eventuella möten. Alternativt skicka ut detta via mail och SMS till berörda personer.

Bilden ligger sedan sparad i historiken vilket gör att ni får en utmärkt struktur med historik och tillkommande bilder.

För ansvariga samt administratörer

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering är en del av Axami där avvikande händelser spelar en stor roll. Vid olika avvikelser i maskinparken kan detta upptäckas. Om detta sker frekvent kan händelserna börja spegla ett mönster där man kan få en större överblick. Till exempel hur ofta man finner fel på en maskin och vad det kan bero på.

Mail & SMS

Med Axami skickar du enkelt mail & SMS till berörda personer med ett klick. Antingen via webben eller via det lokala systemet.

Detta gör att du kan få ut informationen till personer som är externa eller interna. Allt som behövs är en mailadress eller telefonnummer. Detta gör att du enkelt kan kommunicera och få ut information till berörda parter.

Arkiveringskoder

Axami’s arkiveringskoder innebär att du kan sätta olika behörigheter på utvalda arbetsordrar. Detta ger dig möjlighet att begränsa vissa ordrar från att bli arkiverade. Detta underlättar vid viktigare ordrar och ökar säkerheten.

Riskanalys

Med Axami’s riskanalys får du ut riskanalysen direkt på arbetsordern, vilket gör att du kan se riskerna med jobbet du gör direkt på arbetsordern. Till exempel ”Använd skyddsglasögon”, då frätskador kan vara en möjlig risk i en sådan situation.

Planerare

Dra och släpp-funktion som gör att du enkelt kan planera dina jobb på önskad dag i veckan eller månaden. Du får enkelt en överblick på dina jobb på dina maskiner eller personal. Detta skapar en enkel översikt i verksamheten.

Totalbild med nuläge

Skapa full kontroll över dina jobb och få en fullständig översikt över dina klara och kommande jobb. Antingen på maskin eller på personal, vilket gör att du ser vad som är gjort.

Stilleståndstid

Axami’s stilleståndstid gör att du enkelt kan följa din stilleståndstid på maskinen. Detta görs via manuell inmatning. Antingen lägger du in hur lång tid maskinen stått stilla, där man sedan får ut en kostnad per drifttimme som loggas på maskinen. På så vis får du ut en stilleståndskostnad. Det finns även en variant där man kan ha enkel stopptidsuppföljning, där man anger när maskinen står stilla och när den startas. Sedan anger man en orsak. Väldigt enkel stopptidsuppföljning.

Texthantering

Med Axami’s hämta texter gör du avancerade texter med meddelande som du ofta använder. Med endast ett klick hämtas de och läggs till i arbetsordern. Detta underlättar väldigt mycket om man har större eller mer betydande texter som skall läggas till.

Uppföljning historik

”Vilken maskin blir mitt nästa inköp?”

Med hjälp av Axami’s historik kan du enkelt se vilka maskiner som är dyra respektive billiga i drift. Vi har exempel på truckar som visat sig kosta dubbelt så mycket i drift än beräknat, jämfört med samma truck av annat märke.

Detta förtydligar i många fall nästa inköp av truck. Med hjälp av Axami’s historik får ni snabbt en överblick över vilka maskiner som kostar, samt en enkel uppföljning för framtida inköp. Detta kan vara således bli viktiga delar i kommande beslut.

Checklistor

Checklistor är en funktion som gör att du kan ha ett flertal kontrollpunkter som måste bockas av för att få en överblick av vad som är gjort. Det gör att man får en verifiering att underhåll är korrekt gjort.

Ansvarig

Se enkelt dina arbetsordrar även om du inte skall utföra dom. Som ansvarig för arbetsordrarna har du full koll på arbeten som är inhyrda och externa, etc.

Avdelningshantering

”Jag jobbar ju på avdelning 1. Jag vill ju inte se vad dom gör på avdelning 2 och 3.”

Med Axami kan du styra systemet så du endast ser det som du är intresserad av. Detta gör att personalen ser endast det som är intressant för dom och ej det som de andra gör. Det känns som systemet är litet och begränsat, men det ligger en stor databas i grunden.

Reservdelsgrupper

”Jag är elektriker och vill endast se de reservdelar som tillhör mig.”
Detta innebär att vi kan gruppera in reservdelarna i reservdelsgrupper, vilket gör man kan bryta ner antalet reservdelar för att förenkla sökarbetet.

Individhantering av reservdelar

Ha full kontroll på dina stora reservdelar. Med individhanteringen kan man följa inköpsdatum och eventuella kommentarer. Med detta verktyget går det lätt att följa reservdelarna, exempelvis om de skulle bytas eller sättas in i en annan maskin.

Strukturhantering

Axami’s strukturhantering gör att du kan se ditt maskinregister i ett strukturträd. Där maskiner ingår i maskiner och består av maskiner. Detta gör att de enkelt hittas och det blir ett mer logiskt flöde på maskinerna.

Projekt

Följ vad dina projekt har kostat. På varje arbetsorder du skapat kan ni ange vad som tillhör respektive projekt, vilket gör att man i ett senare tillfälle kan få ut vad projektet har kostat.

Planerade insatser

Med Axami kan du planera och ligga steget före. Lägg in planerade insatser och ha full kontroll på när reservdelar behövs till din service. Skapa kontroll och ett effektivt flöde.

Inköp

Med Axami’s inköp beställer du direkt reservdelarna från leverantören. Fördelen med detta är att man eventuellt slipper sitta i långa telefonköer och prioriteras oftast snabbare ute hos leverantörerna.

Faktureringsunderlag

Få en enkel utskrift på jobb som kan faktureras, styr rabatter och priser individuellt.

Med Axami’s faktureringsunderlag är det nu enklare att hantera fakturor av olika slag. Detta underlättar när man till exempel ska ha utskrift på jobb som kan faktureras, hur mycket jobbet kostar och om det finns eventuella rabatter. Allt styrs snabbt och enkelt i Axami’s faktureringsunderlag.

Integration Fortnox

Via Axami går fakturaunderlag direkt in i Fortnox och effektiviserar din faktureringsprocess.

Axami Systems utvecklas ständigt i samarbete med våra kunder. Håll utkik efter nya funktioner här!

Kontakta oss idag!

Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer om hur
vi kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet!

+46 (0)371 178 25
+46 (0)8-667 55 05
all(at)axami.se